Formål for Dansk Nyrecancer Forening

Dansk Nyrecancer Forening, Danyca er stiftet i september 2016 med følgende formål:

  • At informere og støtte personer, der har, eller har haft, nyrekræft. 
  • At søge viden i ind- og udland og medvirke til at formidle denne blandt foreningens medlemmer
  • At informere nyrekræftpatienter, deres pårørende og andre interesserede gennem møder, etc.
  • At arbejde på forbedring af forholdene for patienter med nyrekræft og deltage i den offentlige debat herom.
  • At etablere et nærmere samarbejde med onkologer, kirurger og andre specialister, som har speciel viden om og interesse for forskning, diagnosticering og behandling af patienter med nyrekræft 
  • At samarbejde med andre organisationer på kræftområdet, herunder Kræftens Bekæmpelse