DANYCA-nyt

03-08-2020
Nyhedsbrevet indeholder i denne udgave et kort indlæg omkring brug af alternativ behandling og medicin. Med indlægget er det tanken, at der blandt Danycas medlemmer kunne startes en dialog om emnet enten i form af diskussion på et kommende medlemsmøde eller ved medlemsindlæg i Nyhedsbrevet.

Brug af alternativ behandling og medicin diskuteres i stigende grad

I en række artikler i dagspressen er det bl.a. fra en række patientforeninger på det seneste fremført, at deres medlemmer i større og større omfang ønsker at drøfte mulighederne for at benytte diverse former for alternativ behandling og medicin. For nyligt har Berlingske bragt en artikel om emnet med udspring i Scleroseforeningen.

Artiklen er medsendt dette Nyhedsbrev

I regi af Kræftens Bekæmpelse er der tidligere gennemført en analyse af temaet. Rapporten blev i 2018 præsenteret på et foredrag på SDU i Odense. På www.cancer.dk og med angivelse af ordene ”alternativ behandling” i søgefeltet kan man finde en række indlæg og links om emnet.

Det skal understreges, at bestyrelsen for Danyca er af den klare mening, at behandling af nyrecancer altid skal ske på basis af evidens-baseret behandling og at eventuel supplement med alternative midler, herunder kosttilskud og vitaminer, altid skal ske i samråd med den behandlende onkolog/læge.

Pv. Bestyrelsen

Lennart Jønsson
Formand

Nyhedsbrev nr. 35, 3. august 2020