Indkaldelse til online generalforsamling

28-04-2021
Danyca indkalder alle medlemmer til ordinær generalforsamling den 29. maj 2021 kl. 14. Generalforsamlingen vil pga. corona-situationen afholdes online, så alle har mulighed for at deltage hjemmefra.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Nyrecancerforening, Danyca til afholdelse lørdag den 29. maj 2021, kl 14:00. Som følge af corona-situationen afholdes generalforsamlingen som digitalt møde via TEAMS, jf. i øvrigt nedenfor hvoraf det tillige fremgår at tilmelding er nødvendig.

Forinden selve generalforsamlingen og med begyndelse kl. 13:30 og ca. 30-45 min. frem afholdes et medlemsmøde, over temaet ”Fremkomst og anvendelse af nye og lovende behandlingsformer”. Indlægget afholdes af professor Lars Lund, Odense Universitetshospital med mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Dagsordenen for selve generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Valg af formand
 5. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 7. Bestyrelsens forslag til justering af vedtægterne (jf. tidligere udsendte mail)
 8. Indkomne forslag
  1. Indkomne forslag skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan fremsendes til formanden på mail: lennart@actapartners.com
 9. Eventuelt (hvervning af nye medlemmer – medlemsaktiviteter)

Stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer (jf. vedtægternes § 3), som senest 2 måneder før den fastsatte dato for generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men der kan brevstemmes ved skriftlig tilkendegivelse med angivelse af fulde navn, adresse og medlemsnummer, som skal være foreningens formand i hænde senest 48 timer før den pågældende generalforsamling.

Tilmelding:

Tilmelding til den ordinære, virtuelle generalforsamling 2021 lørdag den 29. maj 2021 kl. 14:00 er nødvendig og skal ske på én af følgende måder og senest 24. maj 2021:

 • E-mail til lennart@actapartners.com med oplysning om medlemsnr. samt den mail-adresse, som den elektroniske mødeinvitation skal fremsendes til.
 • Opkald til tlf. 40 55 01 50 (Lennart Jønsson, formand) eller 51 74 52 25 (Pia Sommer Weller, kasserer) og oplys medlemsnr. samt e-mailadresse, som den elektroniske mødeinvitation skal sendes til.

Tilmeldte deltagere modtager kort tid inden generalforsamlingen pr. e-mail til den oplyste mail-adresse et link til brug for deltagelse i Teams-mødet. En kort vejledning fremsendes sammen med denne indkaldelse.

På vegne bestyrelsen
Lennart Jønsson
Formand