Medlemsmøde 9. marts 2017

21-02-2017
Medlemmer inviteres hermed til eftermiddagsmøde om den seneste udvikling inden for medicinsk behandling af nyrecancer.

Læge, ph.d. Anne Kirstine Hundahl Møller, Onkologisk Afd., Herlev Sygehus vil holde et indlæg om emnet torsdag, den 9. marts 2017.

Mødet starter kl 15 og fra ca. 15:30 – 17 vil der være mulighed for uformel cafe-snak medlemmerne imellem.

Mødested er:

Kræftens Bekæmpelse
Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45
2200 København N

Af hensyn til det praktiske omkring mødets afholdelse anmodes der om tilmelding til omtalte møde senest torsdag den 2. marts 2017 til Karin Wendt på karin@wendt-larsen.dk

Med venlig hilsen

Lennart Jønsson

Formand for Danyca